PYGMALIOS

Posted on Posted in Pygmalios

Innovatívny nástroj pre in store analytiku

Predstavte si že viete povedať o každej vašej predajni/pobočke aký počet ľudí išlo okolo a koľko vstúpilo k Vám dovnútra

Predstavte si že viete zistiť aký potenciál má každá vaša predajňa/pobočka

Predstavte si že viete zistiť ako často sa vracajú vaši Zákazníci do vašej predajne/pobočky

Aký dlhý čas trávia na predajni

Viete povedať kto k Vám chodí častejšie – muži, ženy?

Viete zistiť koľko majú približne rokov

Kde sa zdržujú najdlhšie v predajni, ktoré miesta obchádzajú

 

Máte efektívne online informácie ktoré Vám pomáhajú pri nastavovaní vašej siete, marketingu, účinnej komunikácie