KAMPANE

Posted on Posted in KAMPANE

Na základe získaných dát nastavujeme komunikačné kampane:

pre vašu značku
pre vybrané prevádzky/pobočky v regióne
na Slovensku alebo v rámci vašej siete
Máme skúsenosti v oblasti marketingovej komunikácii viac než so 100 značkami od roku 1994